REKONSTRUKCE

ÚDRŽBA A OPRAVY

HAVARIJNÍ SLUŽBA

Skladové prostory

Pro potřeby firmy byla část objektu v novém areáluupravena na skladovací prostory.
V těchto prostorách jsou uskladněnyzásoby běžného materiálu, zařizovacích předmětů,
plynových a elektrickýchspotřebičů. Dále jsou ve skladových prostorách uloženy stroje,
nástroje, nářadíatd. Sklad je také vybaven dílnou. Na dvoře firmy byl také zřízen příruční
plechový sklad pro skladování materiálů a nářadí které nepodléhajípovětrnostním vlivům.