REKONSTRUKCE

ÚDRŽBA A OPRAVY

HAVARIJNÍ SLUŽBA

HAVARIJNÍ SLUŽBA volejte Tel.: 271 960 434

Pro smluvní partnery provádíme nepřetržitou havarijní službu v oborech voda, topení, plyn, kanalizace. Havarijní službu je provádíme denně po 24 hodin - ve všední dny, o sobotách, nedělích a svátcích. Pokud máme kapacitu poskytneme havarijní výjezd i nesmluvnímu zákazníkovi, eventuálně dojednáme termín méně urgentních oprav, zkuste zavolat a informovat se o této možnosti.

 

Pro smluvní partnery:hav02m

Na provedení havarijní práce se náš pracovník dostaví do 90 minut po výzvě k odstranění havárie, provede opravu předmětné havárie, eventuálně dohodne další následné práce za účelem odstranění příčin havárie, aby nedošlo k poškození zdraví či majetku.

 

Cena za poskytování výkonu havarijní služby je paušální poplatek za bytovou nebo nebytovou jednotku za měsíc.

 

Uhrazení paušálních poplatků bude dohodnuto oboustranně.

 

Cena za provedení havarijní práce bude objednateli fakturována daňovým dokladem na podkladě zakázkového listu, ev. inkasována v hotovosti příjmovým dokladem - jedná se o případy, kdy si havarijní práci hradí objednatelé - nájemníci sami dle vyhlášky. S tímto jsou naši zaměstnanci seznámeni - proškoleni.

 

NONSTOP pohotovost:
602 667 667 

( pouze pro smluvní partnery )