REKONSTRUKCE

ÚDRŽBA A OPRAVY

HAVARIJNÍ SLUŽBA

Obecné informace

Firma JANPE byla založena současným majitelem Janem PĚNKAVOU v roce 1995. Již v začátcích prováděla větší zakázky a havarijní službu nonstop
pro SF a to hlavně na Praze 10. Původně  firma užívala pronajaté prostory v suterénu obytného domu v Malinové ulici. Postupně se firma rozrůstala, získávala stále větší zakázky, až byly tyto prostory nedostačující. Proto se v roce 2001 přestěhovala do prostoru bývalé školky v Golfové ulici.
Růst však pokračoval, a v roce 2006 už opět prostory provozním požadavkům nevyhovovaly, a tak firma zakoupila objekt vlastní.

Nový objekt byl větší, s rozlehlou parkovací plochou, dostatečným skladovým prostorem a potřebným zázemím. Objekt byl kompletně zrekonstruován
a upraven pro potřeby firmy. Jak se zvyšoval objem zakázek rostl i počet potřebných zaměstnanců z původních 6 na současných 42. V roce  2004 musela být, z důvodu vysokého objemu zakázek, založena druhá firma - FA: JANPE s.r.o., byli přijati další zaměstnanci a bylo rozšířeno technické vybavení,
včetně nových automobilů. V roce 2005 získala firma JANPE s.r.o. certifikát jakosti ISO 9001-9002.

 

V dnešní době má firma rozsáhlé portfolio smluvních partnerů, pro které vykonává rekonstrukce, údržbu, opravy a NON-STOP havarijní službu.
Firma v současnosti pracuje,  jak pro úřady městských částí a veřejné instituce, tak i pro velké správní a realitní firmy,
stejně jako pro jednotlivá družstva a společenství.

 

Od samého počátku existence obou firem jsou kladeny maximální nároky na zaměstnance,tj. na  jejich odbornost, vzhled a vystupování.
Samozřejmostí je,že jak firma , tak i všichni zaměstnanci, mají potřebná oprávnění pro provádění odborných prací
(sváření plastů, oceli, sváření Cu, lisované spoje Cu ,atd.).